Sejlerliv

At være fritidssejler kan være en stor udfordring:
- For nogle er det, at kæmpe mod elementerne og udnytte naturens kræfter eller at komme først over målstregen, der tæller.
- For andre er det mere en hobby at få båden til at skinne eller at opgradere skibet med forskellig komfort, mekanik og elektronik.
- For Skippers kone tages begrebet "lystsejler" ofte for pålydende, dvs. at al sejlads foregår kun i godt vejr med havblik og solskin.
- For alle gælder det, at livet ombord er en glæde med masser af samvær, gode oplevelser og hyggelige stunder med mad og drikke.


Det gode skib Bast i havn

Skibet

Vor båd, en motorsejler "Møn 331", ligger med udsigt til Køge bugt. Den er som et sommerhus, hvor vi kan følge livet i havnen. Vi har købt den fuldt udstyret incl. VHF, GPS, ekkolod og log m.m., men der er efterfølgende monteret en del ekstraudstyr:
 • Elektromagnetisk stop af motor
 • Trykvandspumpe og varmtvandsbeholder
 • Fast tag med 2 luger samt solpanel til batterilader
 • Hydraulisk styring og autopilot med servopumpe
 • Manuel skift mellem rat og rorpind for bedre styring
 • Søvandsfilter samt 3-vejs-ventil for vinterklargøring
 • Nyt betjeningspanel med lanternevagt og relæstyring
 • TV/monitor + PC til det levende søkort og 220V inverter

Hydraulisk styring

Oprindeligt var båden udstyret med wire-styring, dvs. ror og rorpind var fast forbundet til rattet i cockpittet. Det gav en ulempe i form af tung styring med rorpind, idet rattet med udveksling samtidig fulgte med rundt. Efter lang tids undersøgelser og overvejelser valgte jeg at skifte den gamle styring ud med hydraulisk styring. Så kunne jeg samtidig udvide med hydraulisk autopilot og indsætte en by-pass-ventil til fri styring med rorpind. Der er brugt følgende til ombygningen:
 • Seastar ratpumpe HH5272 m. monteringsplade
 • Ventus hydraulik-cylinder MTC72
 • 2-vejs ventil, 10mm kobberrør, slanger, div. fittings m.m.
 • Raymarine autopilot ST6001 m. display-enhed, computer, rorindikator og kompas
 • Raymarine hydraulisk indenbordspumpe 12V, type 1
De fleste af delene er købt via nettet i ind- og udlandet. Monteringen startede et tidligt forår og varede en måneds tid. Efter tilslutning af GPS, test og indledende justering kunne båden søsættes og den endelige kalibrering og indkøring foretages. Efter dette er tur i båden en helt anderledes oplevelse - blot det, at have begge hænder frie, er en stor nydelse!


Det levende søkort

Ved hjælp af en lille hjemmebygget computer, en LCD monitor (der også fungerer som TV), tilslutning til GPS, diverse drivere og "Det levende søkort" er det muligt at have en "søkortplotter" ombord. På søen strømforsynes anlægget via en 12/220V inverter. Med dette udstyr kan bådens position vises på søkortet under sejladsen.Lanternevagt

I forbindelse med renovering af betjeningspanelet var det oplagt at indbygge en lanterneovervågning. Jeg valgte en simpel konstruktion bestående af nogle vindinger tyk kobbertråd indsat i det eksisterende primære kredsløb med lanterne, afbryder og batteri som vist i principdiagrammet. Et sekundært kredsløb tilføjes med en reedkontakt og lysdiode (LED) i forskellig farve, afhængig af type lanterne. Reedkontakten er en magnetisme-aktiveret kontakt i glasrør, og anbringes den imellem kobbervindingerne, vil den reagere, når der går strøm i den primære kreds. Med andre ord, når der tændes for afbryderen, vil lysdioden lyse, såfremt lanternen fungerer korrekt.

I en Møn 331 er styrbords og bagbords navigationslys kombineret i Ún lanterne anbragt i stævnen. Lanternen overvåges af grøn LED
Agter lanterne overvåges af hvid LED
Ankerlys overvåges af hvid LED
Motorlys overvåges af hvid LED


Navigation
Til forsiden som åbnes i et nyt vindue
En side tilbage